Over ons

Missie Oveon

Onze missie is kleine bedrijven een professionele en functionele presentatie op internet te geven. In samenhang met bovenstaande wil Oveon bereiken dat deze bedrijven op eenvoudige wijze gevonden kunnen worden.

Visie: Wij zien dat de huidige stand van zaken op internet te vergelijken is met een ongeorganiseerde jungle, een chaos. Vergelijkbaar met het beginstadium van het radiotijdperk waarin iedereen op een zolderkamertje zijn eigen radiostation kon beginnen.

In deze wereldwijde chaos willen wij een structuur aanbrengen zodat het makkelijker wordt om het juiste bedrijf te vinden voor een klus.

Wij zijn van mening dat niet alleen het vinden van een bedrijf, maar ook de presentatie van dat bedrijf belangrijk is. Dit nemen wij ook voor onze rekening.

Wij zoeken het beste voor onze relaties en willen voor onze relaties een sterke betrouwbare partner zijn. Wij nemen de bedrijfspresentatie voor onze rekening, onze relatie kan zich richten op zijn eigen vakgebied.

Zo willen wij samen met onze klanten aan een succesvolle toekomst bouwen.